Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Arasında Ne Fark Var?

Pek çok kişi diyetisyen ve beslenme uzmanının rollerinin aynı olduğunu düşünür. Oysa, bu ikisi arasında temel bazı farklar var. Diyetisyenlere beslenme uzmanı denilebilirken, beslenme uzmanlarını diyetisyen olarak tanımlayamayız.

Beslenme uzmanı ne iş yapar?

Gıda ve beslenme uzmanlarının görevi, başkalarının sağlık hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için sağlıklı bir yaşam tarzının nasıl sürdürüleceği konusunda tavsiyelerde bulunmaktır. Ancak, bir beslenme uzmanı, yeme bozukluklarında veya tıbbi sorunlarda nasıl bir diyet uygulanması gerektiği konusunda tavsiye verme yetkisine sahip değildir. Beslenme uzmanı unvanının yasal bir çerçevesi yoktur. Bir beslenme uzmanını, aynı zamanda akredite olmuş kayıtlı bir diyetisyen olabilir.

beslenme uzmanı

Diyetisyen ne iş yapar?

Diyetisyenler, gıda ve beslenme sorunlarını hem kişisel hem de daha genel bir halk sağlığı düzeyinde değerlendiren, tanımlayan ve tedavi eden lisanslı ve sertifikalı sağlık hizmeti sağlayıcılarıdır.

Beslenme uzmanına benzer şekilde, diyetisyenler de sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek için gıda rejimleri düzenlerler. Bir diyetisyen, bu alandaki kapsamlı bilgisi ve yetkisi nedeniyle tıbbi rahatsızlıkları ve yeme bozukluklarını tedavi etmede destekleyici rol oynayabilir.

Ek olarak, hastalardaki yeme bozukluklarını belirlemek için diyetisyenler sıklıkla ruh sağlığı uzmanlarıyla yakın işbirliği içinde çalışırlar. Yeme bozukluğu veya başka bir sağlık sorunu olan hastalar için beslenme programları oluşturabilirler.

diyetisyen ve beslenme uzmanı

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Arasındaki Fark

Bir diyetisyeni bir beslenme uzmanından ayıran pek çok şey vardır, ancak öncelikle diyetisyenler yasal düzenlemeye tabi birer tıp profesyoneli olmaları dolayısıyla beslenme uzmanından ayrılırlar.Bu da tıbbi tedavi gören veya halihazırda ciddi tıbbi durumları olan hastalarla çalışabilecekleri anlamına gelir. Beslenme uzmanları, eğer aynı zamanda diyetisyen değillerse, tıbbi tedavilere destek olarak önerilerde bulunamazlar.

Vücudun sadece sorunlu ve hastalıklı bölgesine yönelmek yerine bedeni bir bütün olarak ele alan bütünsel tedavi yaklaşımlarının günümüzde yaygınlaşmasıyla birlikte, eğitimli diyetisyen ve beslenme uzmanlarının önemi de giderek artıyor.

Diyetisyeler, gıda ve beslenme sorunlarını hem kişisel hem de daha genel bir halk sağlığı düzeyinde değerlendiren, tanımlayan ve tedavi eden lisanslı ve sertifikalı sağlık hizmeti sağlayıcılarıdır.

Beslenme uzmanına benzer şekilde, diyetisyenler de sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek için gıda rejimleri düzenlerler. Bu alandaki kapsamlı bilgisi ve yetkisi nedeniyle tıbbi rahatsızlıkları ve yeme bozukluklarını tedavi etmede destekleyici rol oynayabilir.

Önerilenler

Benzer İçerikler