Kişisel Gelişim Tarzınızı Bulun

Kişisel gelişim, yani yaşamınızdan daha fazlasını elde etmeye çalışma eyleminin birkaç farklı tarzı olduğu belirlendi. Bu farklı tarzları tanımak, güçlü ve zayıf yönlerinizin yanı sıra ne tür bir  kişisel gelişim tarzına uygun olduğunuzu belirlemenize yardımcı olabilir.

Kaşif

Kaşif, çevresi, ilişkileri veya bilinci tarafından yönlendirilen doyumsuz bir meraka sahiptir, Merak bu birey için birincil motivasyondur. Kaşifler, sadece yeni deneyim için farklı fikirleri denemeye istekli olurlar.

Bilim adamları genellikle kaşiflerdir. Yüksek düzeyde merak ve tutkuyla bir fikri daha iyi anlamak, kaşifin temel dürtüsüdür. Yeni keşiflerin, yeni fırsatların ve yeniliklerin heyecanı, onun en büyük sevinç kaynağıdır. Ancak bu kişilik özellikleriyle birlikte hem güçlü hem de zayıf yönler ortaya çıkar.

Kaşifin başlıca güçlü yönü, anı yaşayabilme konusunda gerçek bir yeteneğe sahip olmasıdır. Hıza dayalı düşünme ve daha yüksek memnuniyet, mutluluk ve başarı seviyeleri… Öte yandan Kaşif’in zayıf yönleri de vardır. Kaşifler, dikkatlerini çeken herhangi bir şeyin peşine düştüklerinden amaçsızca yoldan sapmaya çok daha yatkındırlar. Eylemlerine disiplin ve amaç  eklemek, onların anlamı olan hedeflere yönelmelerini sağlar. Kaşifler sahip oldukları şeyleri ve etraflarında var olan hayatı takdir etmekte zorlanırlar.

Öncelikle bir Kaşif olduğunuzu düşünüyorsanız, hayatınıza daha fazla amaç ve disiplin eklemeyi deneyin Hedef belirleme ve amaç, keşfetme dürtüsünü anlamlı bir göreve dönüştürmeye yardımcı olmanın mükemmel bir yoludur. Güçlü yönlerinizi kullanmak için hayatınıza daha fazla coşku ve tutku katmaya odaklanın.

Mimar

Mimar, birçok yönden kaşifin tam tersidir. Mimar kişilik yapısına sahip olanlar, kendilerini yaratmaya, biriktirmeye, toplamaya ve eğitmeye odaklanma eğilimindedir. Çabaları daima bir şey yaratmaya odaklıdır. Bu stil, fantastik bir figür inşa eden bir vücut geliştiricide, imparatorluklar yaratan bir iş adamında veya aylarca zanaatının ayrıntıları üzerinde ıstırap çeken bir sanatçıda kendini gösterebilir. Mimarlar yaratmaya odaklanır.

Yeni bir proje üzerinde saatlerce ve aylarca çalışarak bir şeyler yaratmayı severler. İnşa etme arzusunun nihai tezahürü, mümkün olan en iyi hayatı inşa etmektir.

En büyük zayıflığı, konumsal bir zihniyete odaklanmaktır. Bu, büyümenizi azaltan ve gereksiz karşılaştırma ve rekabeti artıran optimal olmayan bir düşünce şeklidir. Müteahhitler, onlara karşı olan sevinci gerçekten deneyimlemeden, yalnızca hedeflere ulaşmaya odaklandıklarından, çoğu zaman fazla gelecek ıdaklı yaşar. Bir mimar için hayat genellikle bir yolculuk değil, anıtsal bir projedir. Motivasyonu başarıdan çok, keşfetmeye dayanır .

Mimar kişilik yapısına sahip olanlar, hayatlarını nihai sonuca odaklanarak değil, yaratma eyleminren aldıkları hazza odaklanmalılar.

Yenilikçi

Yenilikçi kişiliğin en iyi örneği bLeonardo DaVinci olabilir. DaVinci, birçok yeni şey icat eden ve zamanının çok ötesinde olan eksantrik bir adamdı. Yetenekli bir sanatçıydı ve eskizlerinin çoğu, helikopter gibi kendi zamanında gerçekleştiremediği muhteşem icatlarla doluydu.

Leonardo Da Vinci

Yenilikçiler aynı zamanda sürekli olarak işleri daha iyi, daha hızlı ya da daha mükemmel hale getiren yeni fikirler bulmaya çalışan kişilerdir. Doğrusal olmayan düşünce becerilerine dayanarak, bariz çareler değil, yepyeni çözümler ararlar..

Yenilikçinin güçlü yönleri çoktur. Tamamen orijinal çözümler bulma ve yaratıcı fikirler kullanma konusundaki gizli yetenekleri,  onları daha önce düşünülmeyeni tasarlamaya götürür. Bu insanlar genellikle öncülerdir ve kendi yaşamları da dahil olmak üzere yeteneklerin sınırlarını zorlamaya isteklidirler.

Yaratıcılık, özgünlük ve benzersizliğe yönelik doğal yetenekleri, başkalarının çözülemez olarak gördüğü sorunlara çözüm bulmada onlara fayda sağlar. Geçmişe güvenmek yerine tamamen yeni yollar oluşturabilirler. Bu yenilikçi kapasite, problem çözmede inanılmaz bir kaynaktır.

İyileştirici

Sürekli bir şeylerle uğraşır ; küçük iyileştirmeler yaratmaya odaklanır. Optimize etmeye yönelik bir dürtüye sahip bu kişilik, çabalarını sürekli ve kademeli iyileştirmeler yapmaya odaklar.

Yenilikçi kişilik daha gösterişli ve daha heyecan verici görünse de, iyileştiriciler genellikle daha tutarlı bir başarı düzeyine sahiptir. Sabırlı olmaları ve sürekli küçük iyileştirmelerin akışına odaklanma yetenekleri, genellikle başarının birincil bileşenidir. Sabırlı olma, tutarlı çalışma ve istikrarlı bir şekilde gelişme yeteneği, iyileştiricilerin en güçlü yanlarıdır.

Önerilenler

Benzer İçerikler