Bilgi Paylaşım ve Aktarım Merkezi Olarak Kuaför

Kuaför salonları veya güzellik merkezleri gibi yerlerin, imaj kültürünün üretim veya yapılandırma sahaları olarak modern çağın vazgeçilmez uğrakları haline geldiklerini, başka bir deyişle imaj sahibi olmanın veya kuaföre gitmenin kentli bireyin sosyalleşme biçimleri arasında zorunlu ritüellerden biri olmaya başladığını ifade edebiliriz. Bu toplumsal gerçeklikten hareketle, eksenindeki imaj üretim sürecinin ve onun etrafındaki sosyal etkileşimlerin sosyolojik niteliğini keşfetmek oldukça önemlidir. Nasıl ki parklar, kahvehaneler, çarşılar her görüşten insanın bir araya geldiği kamusal alanlarsa, tüm diğer kamusal alanlar gibi kuaförler de toplumun sosyal dinamikleri arasında yer alır.

Kuaför iyi bir fikir danışmanı işlevi görebilmektedir.

Kuaförler, bir nevi sosyal bilgiyi toplama, yayma gibi görevler üstlenmektedir ve güzellik- bakım alanından, ailevi meselelere, ekonomiye, siyasete, karşı cins görüşlerine kadar birçok konu ve bilginin aktarıldığı, yeniden yorumlandığı yerlerdir. Kuaförler ve özellikle kuaför çalışanı, her türlü toplumsal bilginin paylaşılması ve yayılmasında oldukça aktif bir rol oynar. Bu bilgilerin paylaşımı, müşterinin ve kuaförün kültürel birikimi, davranışı, yaşı, cinsiyeti, mesleği, sosyo-ekonomik durumu ve medeni hali gibi birçok etken altında gerçekleşir. Örneğin kuaförün erkek olması, alınan hizmetle ilişkilendirildiği gibi sohbet etme biçimini de doğrudan etkileyebilmektedir. Özellikle sevgilisi, kocası ile sorun yaşayanlar veyahut yeni bir sevgili adayına nasıl yaklaşması gerektiğini bilmeyenler için erkek kuaför iyi bir fikir danışmanı işlevi görebilmektedir. Zira kuaförün benzer sorunlarla daha önce sıklıkla karşılaşma ve çözme deneyimlerine daha fazla sahip olmuştur. Bu nedenle de karakterine ve tarzlarına uygun birtakım fikirleri zamanla oluşturmuş olabilir. Sadece yakın ilişkilerin bilgisi değil, güzelleşmeye dair tüyolar, gündem, siyaset ve mahallede ise çevrede olup bitenlere yönelik birçok bilgi de bu ağdadır.

Sosyalleşme dolayısıyla kuaför, sadece güzellik ve bakımın değil, erkeklerin ve erkeklik dünyasının da bir aynası olma görevini üstlenir. Erkekliğe ilişkin bilgi stokunun bir yedeği veyahut harici hafızasıdır. Dışarıdaki erkekliğin kuaförün süzgecinden damıtılmış hali gibidir. Erkeklerin dünyasını anlama, kavrama ve aldığı ipuçlarını özel hayatına transfer edip uygun manevralar geliştirmek açısından son derece işlevsel bir niteliği söz konusu olabilmektedir. Kuaförün elde ettiği deneyime dayalı bilgi stoğu en az iki temel kaynaktan beslenir (özellikle de erkek kuaförler için). Birincisi erkek olma hasebiyle sahip olduğu toplumsal bilgidir. İkincisi ise kadın müşterilerin hayatındaki erkeklerin bilgisini taşımasından elde ettikleridir. Kuaför, müşterilerinin anlattıklarını, kendi deneyimlerini ve sosyal çevresinden elde ettiklerini harmanlar, müşterinin artık arka planını da biraz biliyorsa ona göre bir “ayna” tutar; fikirlerini ve önerilerini paylaşır; yorum ve değerlendirmelerde bulunur. Kuaför sadece kuaförlük hizmetinde değil bu konularda da hünerliyse daha çok değerli hale gelmektedir. Kuaför, müşterisini kendisine bağlama gereğinden dolayı da dolayı bu yöndeki niteliği hep geliştirmek durumundadır. 

Dolayısıyla sürekli değişen gündem, dinamikler, olaylar ve unsurlar karşısında kuaförün, doğal bir biçimde oluşmuş aktarım görevi bazı sorumlulukları da beraberinde getirir. Dünyada olup bitenleri okuma-anlama, kültürel düzeyini geliştirme, iletişim becerisini yüksek tutma ve bu alanlarda okuma yapma tıpkı sanatı kadar da önem teşkil etmektedir.

Kaynak ve ileri okuma:  Ercan GEÇGİN,Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2019, Cilt: 12, Sayı: 25, s. 230-253. 

Önerilenler

Benzer İçerikler