AKD’ye üye olmak için ne yapmalıyım?

AKD’ye üye olmak için ne yapmalıyım?

Derneğe üye olmak için kuaför olmak zorunluluk. Ayrıca iki üye tarafından referans gösterilerek üyelik bildirgesini imzalamak yeterli. Üyelik ve dernek hakkında detaylı bilgiye www.iakd.net adresinden ulaşabilirsiniz.

AKD Üyeleri iş yaşamlarında onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar. Bu çerçevede AKD üyeleri;

 1. Ticari faaliyetleri ve sundukları hizmet ve ürünleri ile başkalarına bilerek zarar vermezler.
 2. Yanıltıcı açıklama ve tanıtım yaparak aldatıcı davranışlarda bulunmazlar.
 3. Kullandıkları ürün ve sundukları hizmetlerin sorumluluğunu taşıyarak, bu ürün ve hizmetlerin kullanılmasından kaynaklanan zararların giderilmesi için gereğini yapmaktan kaçınmazlar.

YASALAR

 1. Yasaların öngördüğü tüm yükümlülükleri yerine getirirler.
 2. Yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler.
 3. Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmezler.
 4. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yöntemlere başvurmazlar.
 5. Haksız rekabet doğuracak çalışmalar içerisine girmezler.

ÇALIŞANLAR

 1. Çalışanlarıyla olan ilişkilerinde; dürüstlük, eşitlik, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama, kişiliklerine saygı duyma, yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama, kişisel gelişimlerine katkıda bulunma temel ilkelerine uyarlar.
 2. Çalışanların haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, yaş ve bedensel engeller ve cinsiyete dayanan ayrımcılık yapmazlar.
 3. Fırsat eşitliği sağlayan tüm yasa ve yasal düzenlemelere bağlı kalırlar.
 4. Çalışanlarla ilgili  bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.
 5. Yasaların ve rekabetin getirdiği kısıtlamalara uymak kaydıyla, karar ve bilgi paylaşımında bulunurlar.
 6. Çalışanların tavsiye, görüş ve şikayetlerini dinleyerek değerlendirirler.

EĞİTİM

 1. Saç tasarım sanatının ve sektörün insan kaynağının gelişimi için gerekli olan her türlü bilgiyi meslektaşları ve çalışanlarıyla paylaşmaktan çekinmezler.
 2. Mesleğinin her türlü gelişimi için eğitim faaliyetleri içerisinde etkin bir şekilde yer alarak örnek teşkil ederler.
 3. Çalışanları mesleki gelişmelerine katkı sağlayacak bilgi ve becerileri edinmeleri için teşvik ederler.
 4. Meslek geleneklerinin gelişmesine, uygulamasına ve yaygınlaşmasına gayret ederler.
 5. Kendisinin ve çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimi için gerekli zamanı ayırmaktan kaçınmazlar.

ÇEVRE 

Faaliyetlerinden dolayı doğanın ve çevrenin zarar görmemesine özen gösterirler. Çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarlar.

YAPTIRIM
           
Derneğin Üyeleri Yönetim Kurulu’nca saptanmış olan ve yukarıda belirtilen “Üyelik Bildirgesi”ne uymayı taahhüt ederler.
Bu ilke ve kurallara aykırı davranan üyeler hakkında, üyeler doğrudan Yönetim Kurulu’na başvurur. Yönetim Kurulu bu başvuruları uygun gördüğü takdirde kesin kararını verir.