18 yaş altı çırak mı çalıştırıyorsunuz?

Çocuk işçi mi çalıştırıyorsunuz?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çocuk ve genç işçileri çalıştırma koşulları hakkında cevap verdiği sorular…

Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri nasıl uygulanır?

Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmidört saatlik zaman diliminde, kesintisiz ondört saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır.

Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri nasıl uygulanır?

Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir.

Okulun kapalı olduğu dönemlerde çocukların çalışma süreleri nasıl uygulanır?

Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri günde yedi ve haftada otuzbeş saatten fazla olamaz .

Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri ne kadardır?

Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az olamaz.

Çocuk ve genç işçiler hafta tatillerinde çalışmazlarsa ücret alabilirler mi?

Çocuk ve genç işçiler hafta tatillerinde çalışmaksızın hafta tatili ücretleri bir iş karşılığı olmaksızın ödenir.

Daha fazla bilgi için tıklayın:

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/itkb/dosyalar/yayinlar/kitaplar/kitap3