Oksidasyon Boyalar

Kategori

Renklendirme

Kalıcı saç boyaları boya ön maddesi olarak adlandırılan ve saç teli içinde H2O2 ile reaksiyona girerek renkli taneciklere dönen kimyasal yapıları içerir. Boya ön maddesi saça ilgisi çok olan ve alkali pH sayesinde sişmiş saç teline, kolayca girebilen maddelerdir. Bunlar bugün kullanılan oksidasyon boyalarındaki renk oluşturucuların en bilinen örneği ‘paratolüendiamin’dir. Bu arada benzol türevlerinden (aromatik aminler ve aminofenoller) bir sürü sentetik renk oluşturucusu ortaya çıkmıştır. Değişik renkte boyaları karıştırmayla sarıdan siyaha kadar arzu edilen her renk elde edilebilir. Bunlar kolay kullanılabilir olduklarından, beyaz saçı bile iyi örttüklerinden ve diğer kimyasal işlemlerin (örneğin permanant) yapılmasına olanak verdiklerinden, bitki ve metal boyaların yerini almıştır. Bunlar daha çok oksidasyon boyaları içerdiklerinden H2O2 ile işlenmek zorundadır. Renk oluşum tepkimesinin oluşması için pH’ın 9 ile 9.5 arasında olması gerekir.

Oksidasyon Boyalar

Kalıcı Boyaların Saç Üzerindeki İşlevi Boyadaki alkali (amonyak) maddelerle şişirilen saçın, kütikül pulcukları açılır ve küçük renk verici tanecikler hidrojen peroksit ile aynı anda saça girerek korteks liflerine yerleşir. Bu arada H2O2 atomer oksijeni ayırır. Bu oksijen korteks liflerindeki küçük renk verici tanecikleri birbirleriyle kenetleyerek daha büyük renk verici tanecikler hâline getirir. Korteks liflerinde oluşan büyük tanecikli renk vericiler saçın kütikül pulcuklarından çıkamayarak hapsolur. Bunlar saydam kütikül pulcuklarının altından rahatlıkla görülür.

Oksidasyon Boyalar

Boya maddesinin alkalitesi yüzünden saçın açılan keratin pulcuklarını kapatan ve alkali atıklarını etkisizleştiren asitli çalkalayıcılar ile son bir işlem yapmak gereklidir.

Önerilenler

Benzer İçerikler