Liderlik eğitimi

Kategori

Bilgeiş’den liderlik eğitimi

Liderlik; insanların belli hedefler çerçevesinde bir araya gelmesini, istekli ve coşkulu bir şekilde bu hedefleri benimsemelerini ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kitlelerin bir araya gelerek katkıda bulunmasını ve güçlenmesini sağlayan dinamik bir süreçtir. Lider ise inanç, güç, vizyon, değerler ve cesaret sahibi kişidir.Liderlik ve yöneticilik birbirlerinden farklı iki kavramdır. Her liderin bir yönetici, her yöneticinin ise bir lider olması söz konusu değildir. Ancak, bu iki kavram günlük yaşamda birbirlerinin yerine kullanıldığı için liderin aynı zamanda bir yönetici, yöneticinin de bir lider olması beklenmektedir. Diğer yandan, liderlik ve yöneticilik birbirlerini tamamlayan kavramlardır. O sebeple başarının sırrı güçlü liderlerle başarılı yöneticilerin bir araya gelmesinde saklıdır. Liderlik geleceğe dair planlar yapıp değişimle mücadele etmeyi kapsar; yöneticilik ise bu planları uygulamak için karmaşıklıklarla mücadele etmek amacıyla vardır.Birçok çeşitli liderlik türü olmakla birlikte, bireyin uygulayacağı liderlik tarzı her ne olursa olsun, yöneticiliğini liderlikle tamamlayamayan kişiler başarıyı yakalayamamakta ve iş yerinde olumlu bir çalışma iklimi yaratamamaktadırlar.Etkin bir lider olabilmenin sırrı vizyon ve misyon sahibi, empati ve iletişim becerileri kuvvetli, çalışanlara motivasyon sağlayabilen, zaman yönetiminde başarılı, değişimi yönetebilen ve problem çözme becerileri gelişmiş bireyler olmaktan geçer. Liderlik davranışları herkes tarafından öğrenilebilir ve herkes kendi potansiyeli dâhilinde liderlik davranışları sergileyebilir.

Bilgeiş, 2015 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile hayata geçirilmiş ve 100 farklı çevrimiçi dersi ücretsiz olarak sunan bir projedir.

Bilgeiş sitesine ücretsiz üye olarak eğitimi almak için tıklayın.

Önerilenler

Benzer İçerikler