Kimyasal yüksek düzeyde dezenfeksiyon

Kategori

Kimyasal yüksek düzeyde dezenfeksiyon

Kimyasal madde kullanarak yüksek düzeyde dezenfeksiyon için araç-gereçler yüksek düzey bir dezenfektanda 20 dakika süre ile bekletilmeli ve kaynamış su ile durulanmalıdır. Bu amaçla yaygın kullanılan dezenfektanlar aşağıda belirtilmiştir.

•Alkollerin dezenfeksiyon amacıyla %, 50- % 90 oranları arasında kullanılmalan gerekmektedir.Daha düşük oranlarda dezenfeksiyon etkileri hızla azalır.Alkoller ülkemizde rutin olarak % 70′ lik konsantrasyonlarda hazırlanarak kullanılmaktadır. Avantajları; metalleri aşındırıcı etkisi yoktur.Plastik, lastik ya da lateks malzemeleri dezenfekte etmekte de kullanılabilir.Dezavantajlan ;hızlı buharlaşırlar.Organik maddeleri etkilemeyebilirler. Hidrofilik virüsleri (echo coxachie) öldürememeleri nedeniyle yüksek düzeyde dezenfektan olarak kabul edilmezler.

• Formaldehitin piyasada sıvı formu olan formalin bulunmaktadır. Avantajları;% 8 lik solusyonlan yüksek düzeyde dezenfektandır. Kimyasal sterilizasyon için bile kullanılabilir. Dezavantajları toksiktir. Formalin solüsyonu hazırlanırken veya kullanırken buharından korunmaya özen gösterilmelidir.Solüsyon hazırlanırken klorlu su kullanılmamalıdır.
• Hidrojen peroksitin % 6 Ilk solüsyonlari dezenfektan etki gösterir.Antiseptik olarak kullanılan % 3 lük H202 solüsyonlan dezenfektan için kullanılmamalıdır.

Avantajları; ucuzdur,kolay bulunur.Dezavantajlan; yakıcı etkisi nedeniyle bakır, çinko, alüminyum ve pirincin dezenfeksiyonunda kullanılmamandır.

• Klor: solüsyonlan ile yüksek düzeyde dezenfeksiyon elde etmek için aletler, plastik kova içinde hazırlanan dezenfektan solüsyonda ( %0,5 solüsyonu) 20 dakika süre ile bekletilmelidir. Avantajları; ucuz ve kolay bulunur. Geniş yüzeylerin temizliği içinde çok uygundur. Dezavantajlan; metallerde paslanmaya neden olabilir. Korozyonu önlemek için dezenfeksiyon için bekletilen süre sonunda araç-gereçler solüsyondan çıkarılmalı ve su ile hemen yıkanmalıdır.Bu işlemleri yapan kişi mutlaka ucuz lastik ya da ev tipi iş eldiveni kullanmalıdır. Klor solüsyonları çabuk bozulur.En az her gün yeni bir solüsyon hazırlanmalıdır. % 0,5 lik klor solüsyonu ,Türkiyede yaygın olarak bulunan ev tipi çamaşır su, % 5 sodyum hipoklorit içerdiğinden 1 ölçek çamaşır su, ile 9 ölçek su karıştırılmak suretiyle elde edilir. Deri dezenfektanı olarak da adlandırılan antiseptikler araç gereç dezenfekte etmeye uygun değildir.Tüm bakteri,virüs ve endosporları güvenilir biçimde yok edemezler.

Önerilenler

Benzer İçerikler