Çalışanlar için Kısa Çalışma Ödeneği

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile geçici süre kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonları çalışanları için Kısa Çalışma Ödeneği yol haritası.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

SGK ve İşkur’da kaydı bulunan işletmeler sigoratlı çalışanları için faydalanabilir.Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma yapılan süre kadardır.

Kısa Çalışma Kapsamında; 
 İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,
 Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,
hizmetleri sağlanmaktadır.  

HANGİ ADIMLAR GEREKİR?

1-Öncelikle İŞKUR kaydınız var mı? Yoksa kaydınızı yapın. Varsa güncel olup olmadığını kontrol edin. Bunun için aşağıdaki linkten online işlem yapabilirsiniz:

https://esube.iskur.gov.tr/

2-Başvuru formlarını indirin ve doldurun: https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi

Bu sayfanın en alt kısmında yer alan 3 adet linki indirin. Formları doldurun ve
Kısa Çalışma Başvurularında Kullanılacak Elektronik Posta Adresleri.. bağlantısından başvuru yapacağınız İşkur biriminin e-posta adresine belgeleri gönderin.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

 • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
 • Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
 • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.
 • Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

Faaliyetim tamamen durdu kaç kişi için yararlanabilirim?
İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışma talebinizin uygun bulunması hâlinde kısa çalışmaya katılacaklar listesinde yer alan işçilerden prim ödeme şartlarını sağlayanlar yararlanabilir. İşçilerin tamamı için uygun görülmüşse prim ödeme şartlarını sağlayanlar yararlanabilir.

Talebim olumlu karşılanırsa ücreti ben mi alıyorum, yoksa çalışanlarım mı alıyor?
Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödenir.

Yararlandıktan sonra devlete bir borcumuz olacak mı?
İstihdamı koruma amaçlı olan bu uygulamadan yararlananların devlete herhangi bir borcu olmayacaktır.

NE ZAMAN GERİ DÖNÜLÜR?

Öncelikle kontrol edilecek, eksiklikler varsa size bildirilecek ve tamamlamanız istenecek. Kesin bir süre belirtilmemekle birlikte başvuru yoğunluğunu göz önüne alın.

VERİLMESİ GEREKEN BELGELER NELER?

 1. Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi,
 2. Uygunluk Tespiti Yapılması Amacıyla Talep Edilen ve İşveren veya Yasal Vekilince Onaylı Başlıca Bilgi ve Belgeler: (İşverenin tercihi doğrultusunda, başvuru esnasında gönderilebileceği/teslim edilebileceği gibi, uygunluk tespiti esnasında da Bakanlık İş Müfettişine gönderilebilir/teslim edilebilir. Başvuru esnasında belgelerin gönderilmesi/teslim edilmesi, sürecin etkin ve verimli işlemesini kolaylaştıracaktır.)
 3. İşverenin Kısa Çalışma Talebine İlişkin Gerekçeli ve Yazılı Beyanı,
 4. Ücret Bordroları,
 5. İşçi Ücretlerinin ve Bununla İlgili Sigorta Primi ve Vergi Kesintilerinin Ödendiğini Gösteren Kayıtlar, 
 6. Kısa Çalışma Uygulanan/Talep Edilen Döneme Ait Çalışma Sürelerini Gösteren ve İşçi İmzalarını İçeren Belgeler (Puantaj Kayıtları, İşçi Takibinin Yapıldığı Elektronik Dökümler vb.),
 7. Cari Yıl ve Bir Önceki Yıla Ait; Geçici Gelir Beyannameleri ile Tasdikli Mali Tabloların Kayıtları, Üretimde Meydana Gelen Artış ve Azalış Miktarlarını Gösteren Belgeler veya Aynı Döneme Ait Söz Konusu Bilgileri İçerir Nitelikte Düzenlenmiş Tasdikli Bir Mali Analiz Raporu,
 8. Alınan ve İptal Edilen Siparişlere ve Sözleşmelere İlişkin Belgeler,
 9. Varsa Faaliyetin Kısmen ya da Tamamen Durduğuna İlişkin Belgeler,
 10. Varsa İşyerindeki Toplu İş Sözleşmesi Tarafı Sendika ile Kısa Çalışma Uygulanmasına İlişkin Düzenlenmiş Protokol, 
 11. Varsa Yangın, Deprem, Sel, Su Baskını, Salgın Hastalıklar Gibi Mücbir Sebeplerin Varlığını Gösteren Belgeler,
 12. Varsa Konuya İlişkin Diğer Belgeler.

Diğer tüm merak edilen sorular için buraya tıklayın.