Kuaförlerin meslek hastalıkları

Kuaförlerin meslek hastalıkları

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. İşle ilgili hastalıklar, ortaya çıkış nedeni karmaşık olan, oluşmasında ve gelişmesinde çalışma ortamı ve çalışma şeklinin diğer sebepler arasında önemli faktör olduğu hastalıklardır.

saç, tasarım, moda, hastalık, meslek

İşle ilgili psiko-sosyal faktörler ve kalp krizi ilişkisinin araştırıldığı bir çalışmada konu ile ilgili bir sistematik derleme yapılmış ve bu kapsamda toplamda 33 çalışma incelenmiştir. Çalışma sonucunda sosyal yardımın yokluğu ve iş yükü, uzun çalışma saatleri, adaletsizlik, iş güvensizliği gibi faktörlerin erkekler üzerinde psiko-sosyal baskı oluşturduğu ve kalp krizine olan eğilimi artırdığı tespit edilmiştir. Ancak yapılan çalışmada aynı psiko-sosyal faktörlerinin kadın çalışanların sağlığını etkileyen bir risk faktörü olduğu kanıtlanamamıştır. Yukarıda verilen örnekten de anlaşılacağı üzere, kalp krizi için tek risk faktörü “iş” olmamakla birlikte, kalp krizi riski “işe bağlı stres” sebebiyle artış göstermiştir.

Sık görülen meslek hastalıkları arasında: Mesleki kan hastalıkları, mesleki kanserler, mesleki dolaşım sistemi hastalıklarıi mesleki sindirim sistemi hastalıkları, mesleki psikolojik hastalıklar, kas-iskelet sistemi hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, üriner sistemi hastalıkları, üreme sistemi hastalıkları, mesleki solunum sistemi hastalıkları, mesleki işitme kayıpları ve mesleki cilt hastalıkları bulunuyor. Meslek hastalığına neden olan etkenler arasında kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenler ve tozlar bulunuyor.

Kuaförler, kullandıkları kimyasal maddeler, fırçalar; manikür-pedikür ve ağda uzmanları ise kullandıkları aletler konusunda uluslararası standartlara uymadıklarında pek çok sağlık sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor.

Yapılan araştırmalara göre, iş aktiviteleri sırasında fiziksel ve psiko­sosyal risklere bağlı olarak gelişen ağrı, hareket kısıtlanması ve sakatlanmalarla seyredebilen kas iskelet hastalıkları çalışanların yaygın sağlık sorunudur. İşe bağlı olarak geliştiklerinde mesleki kas iskelet hastalıkları (MKİH) olarak kabul edilen bu hastalıkların oluşumlarında iş yerinde tekrarlamalı, zorlamalı hareketler, vücudun kötü pozisyonlarda kullanımı ve ergonomik yetersizlikler önemli rol oynar. Kuaförlerde de uzun süreli aynı pozisyonda kalmaya ve yoğun çalışma şartlarına bağlı olarak çeşitli postür ve kas iskelet sistemi problemleri ve yorgunluk gözlenmektedir. Kas iskelet sistemi problerinin yanı sıra çalışma ortamı ve koşullarına bağlı çeşitli solunum problemleri de gözlenebilmektedir. Toplumlarda astım ve diğer solunum hastalıkları ve semtomların prevalansı çevresel faktörlere göre farklılık göstermektedir, bu çevresel faktörlerin en önemlisi de mesleki maruziyettir. 

Kuaförler gün boyu işle ilgili hastalıklara ve havayolu semptomlarına neden olan çeşitli alerjik ve irritatif maddelere maruz kalırlar. Bu durum da solunum problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kuaför ve berberlerin, en çok yakalandığı hastalıklar içerisinde kanser yer alıyor. Bu durumdan kaçınmak için ise birçok kimyasal maddenin kullanıldığı salonların uygun havalandırma sistemine sahip olması gerekiyor. Çalışma alanı ve şartlarına bağlı vücut sistemlerinde etkilenmelerle birlikte bireylerde psiko sosyal olarak da etkilenmeler görülebilmektedir. Bunlardan biri de tükenmişlik sendromudur. Tükenmişlik sendromu, günümüzde pek çok alanda görülmektedir. Kuaförlerde de uzun süreli çalışma ve sürekli hizmet verdiği kişilerde memnuniyet oluşturma beklentisi nedeni ile tükenmişlik sendromu olabileceği düşünülmüştür. Ancak literatürde bu konuda yapılan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada kuaförlerde çalışma koşullarının oluşturduğu kas iskelet sistemi problemleri, solunum problemleri, kanser, yorgunluk ve tükenmişlik sendromunu sorgulamak ve insidansını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.

Kaynak: https://www.csgb.gov.tr/media/2070/meslekhastaliklari.pdf

               https://www.hairist.com.tr/meslek_hastaliklari_ve_korunmanin_yollari-111–.html

               Kuaförlerde Meslekle İlgili Kas­İskelet Sistemi ve Solunum Problemleri ve Tükenmişlik Sendromunun Belirlenmesi

               Fizyoterapist Yusuf Demir Bitirme Tezi-Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu İletişim: Dokuz Eylül Üniversitesi                  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İZMİR

hairist.com.tr’nin resmi

 mobil uygulaması Android ve IOS işletim sistemli akıllı telefonlarda!  

İndirmek için tıklayın:   

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobiroller.mobi9450942228

 

https://itunes.apple.com/tr/app/hairist/id982145975