Kuaför salonu açmak için gerekenler

Kategori

Kuaför salonu açmak için neler gerekiyor

Vergi Dairesinden İstenen Belgeler

İşe Başlama formu doldurulur.

Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi

İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü.

İkametgah

Nüfus Cüzdanı Örneği

Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

 

İlgili Belediyelerden İstenen Belgeler

Nüfus Cüzdanı Örneği,

Vergi Levhası,

Ustalık belgesi Aslı

Ustalık Belgesi olmayanlar; kendine ait işyeri veya bir başka işyerinde mesül müdürlüğü bulunmayan,belge sahibinin noter sözleşmesi yapılarak sigorta şartı aranmaktadır.

Esnaf Sicil Kaydı,

Oda Faliyet Belgesi,

Tapu veya Kira Kontrat Fotokopisi,

İki Adet Resim,

Pul

Milli Eğitim bakanlığınca eğitim ve belgelendirilmesi yapılan 110 meslek dalında ustalık belgesi ile başvurarak matbu formları doldurularak incelemeye verilir.

Belediye o yerin uygun olduğuna dair muvafakat verir. Noter tasdikli muvafakat belgesi (mesken ise kat maliklerinden alınan izin )

 

Meslek Odasından İstenen Belgeler

Kimlik Fotokopisi

İkametgah Senedi

3 Adet Resim

Vergi Levhasının Fotokopisi

Varsa ustalık belgesinin aslı ve fotokopisi

 

Bağ-Kur dan İstenen Belgeler

1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar.

Bağ-Kur sigortalısı sayılır.1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur’lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur’a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir

 

Kaynak: İstanbul Berberler Odası

Önerilenler

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Benzer İçerikler