Contemporary İstanbul’dan izler: Nihal Martlı

C.A.M Galeri, Nihal Martlı

Nihal Martlı, After Wyeth Before Atwood adlı eserinde Andrew Wyeth’ın “Christina’nın Dünyası” resmine gönderme yapıyor. Resimde kendi dünyasında sıkışmış bir kadın figürü var. Nihal Martlı, Margaret Atwood’un Damızlık Kızın Öyküsü romanından da esinleniyor. Kitapta kadının güçlü oluşu fakat sistem tarafından hapsedilmesi anlatılıyor. İç resimdeki kızın sağlık sorunu var, yürüyemiyor. Alttaki figür sanatçının kendisini temsil ediyor. Bir ressam olarak Türkiye’de yaşarken kendi özgürlüğünün kısıtlandığını anlatıyor.

nihal 1

Nihal Martlı kimdir

1982 yılında Posof’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrenim gördü. Aix-en Provence Yüksek Sanat Okulu’nda master eğitimi aldı. Fransa, Almanya, Mekadonya, Belçika ve İtalya’da sergilere katılmış olan sanatçı resimlerinde ‘Persona’ kavramıyla, özellikle bürünülen rol anlamında ilişki kuruyor. Genelde resimlerin otobiyografik bir doğası olmakla birlikte her resimde başka bir role bürünen bir kadın kahramanın söz konusu olduğu resimlerinde kimi zaman bürünülen kişiliğin yoğunluğu gerçek “ben”i gölgede bırakır, onu fiziksel ve ruhsal anlamda değişime uğratır. Resimlerindeki karakter ben ve bürünülen kişilik arasında bir yerde gerçekte var olmayan hayali birisidir. Onu, benden uzaklaştırır ve tanımlayamadığı bir boşlukta var olan sanal bir karaktere dönüştürür. Yaşamını ve çalışmalarını Fransa’da sürdürmektedir.